Rezultati D S 1
Številka rezultata / dokazila Ime rezultata Povezava / Dokument
11. Operativni načrt dela (NIP) Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
14.211 Zaključno poročilo o delu projektnega odbora Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
14.31 Zaključna poročila o delu delovnih skupin Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
14.411 Zaključno poročilo celotnega projekta Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
14.511 Smernice/priporočila za follow up – odziv na hiv projekt Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
15.111 Evalvacijska metodologija Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
15.21 Interne evalvacije projekta – poročilo s smernicami (vmesna in končna) Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
15.411 Zunanje evalvacijsko poročilo celega projekta s smernicami Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
16.11 Vmesna vsebinska in finančna poročila Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
16.211 Končno vsebinsko in finančno poročilo Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
16.31 Potrjena četrtletna in končno poročilo – urejene knjigovodske listine Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
Rezultati D S 2
Številka rezultata / dokazila Ime rezultata Povezava / Dokument
21.11 Sporočili za javnost Sporočilo za javnost ob pričetku projekta
Sporočilo za javnost ob koncu projekta
21.51 Klipi medijskih objav o projektu v nacionalnih medijih Iz medijev
22.111 Spletni portal KAJiščeš.si
22.211 FB stran KAJiščeš.si
22.211 Twiter profil @KAJiščeš.si
22.411 Youtube kanal Odziv na HIV
22.511 Aplikacija mobi Android aplikacija
22.61 Izobraževalni videi 32 izobraževalnih videov
22.71 Dokumentarna filma Rezultat je dosežen in dostopen v fizični obliki
22.81 Glasba s preventivnimi sporočili Seznam posnetkov
22.91 Dve literarni deli Ralf König: Super Paradiž
Boštjan Mlakar: 70 odtenkov mavrične
23.011 Zloženke za kondome in lubrikante Zloženke
23.121 Brošure Kako naprej
PEP in kemseks
Tveganja za spolni prenos hiva in testiranje
23.211 Letaki Buddy letak
PrEP letak
Testiranje
23.311 Plakati Buddy
PEP
Testiranje
23.411 Izvod revije Narobe Posebna številka revije Narobe - GEJM
23.511 Priloga katalogu FGLF Katalog FGLG
23.711 Mainstreaming Rezultat je dosežen
23.81 Število prispevkov v medijih Seznam in kliping prispevkov v medijih
Rezultati D S 3
Številka rezultata / dokazila Ime rezultata Povezava / Dokument
31.111 Protokol o opisu dela in obveznosti za vsak profil sodelavca v testu Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
38.111 Načrt delovanja dejavnosti v prihodnje – predlog financiranja Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
39.211 Samoevalvacija sistema testiranja v skupnosti z zaključki Samoevalvacija sistema testiranja
39.611 Zaključki evalvacije Zaključki evalvacije zadovoljstva uporabnikov
Rezultati D S 4
Številka rezultata / dokazila Ime rezultata Povezava / Dokument
41.211 Seznam terenskih mest druženja ciljnih skupin in mapiranje teh mest Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
41.31 Zemljevid z označenimi mesti Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
43.111 Strategija za delo na terenu Strategija dela na terenu
43.121 Opis tipskih aktivnosti Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
44.111 Protokol terenskega in preventivnega dela Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
46.111 Evalvacija pilotnega preventivnega terenskega dela Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
46.211 Smernice in priporočila za izboljšanje terenskega dela Smernice in priporočila za izboljšave terenskega dela
Rezultati D S 5
Številka rezultata / dokazila Ime rezultata Povezava / Dokument
52.111 Število novih sistemov svetovanja prvo leto po diagnozi Protokol vključitve uporabnikov v Buddy program
53.111 Opis koncepta skupine za osebe, ki živijo s hiv Koncept skupine za osebe, ki živijo s hivom
53.211 Opis koncepta Četrtkovih dialogov Koncept Četrtkovih dialogov
53.411 Enotna baza »osebam s hiv prijaznih specialistov) Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
54.111 Protokol kriznega svetovanja Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
55.311 Analiza vprašalnikov Analiza vprašalnikov
55.411 Zaključki evalvacije celostnega sistema podpore in svetovanja za MSM Zaključki evalvacije
Rezultati D S 6
Številka rezultata / dokazila Ime rezultata Povezava / Dokument
61.1 Preliminarna raziskovalna poročila terenske raziskave preventivnih potreb MSM na kruzing mestih Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
61.141 Končno raziskovalno poročilo terenske raziskave Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
62.121 Multidisciplinarna kvalitativna študija spolnega vedenja hiv negativnih MSM Rezultat je dosežen in ni javno dostopen
63.111 Moduli za e-učenje Prvi modul za e-učenje
Drugi modul za e-učenje
Tretji modul za e-učenje
64 Poročila iz seminarjev Prvo poročilo izobraževanja za skupnostne delavce in prostovoljce
Prvo poročilo izobraževanja za skupnost
Drugo poročilo izobraževanja za skupnostne delavce in prostovoljce
Drugo poročilo izobraževanja za skupnost
Tretje poročilo izobraževanja za skupnost
Tretje poročilo izobraževanja za skupnostne delavce
65.114 Poročili iz izobraževalnih seminarjev za medicinsko osebje Poročilo prvega seminarja
Poročilo drugega seminarja
66.111, 66.711 in 66.811 Končno poročilo študijskega obiska z evalvacijo in zaključki Poročilo študijskega obiska
67.111, 67.711 in 67.811 Končno poročilo študijskega obiska z evalvacijo in zaključki Poročilo študijskega obiska
68.114 in 68.711 Zaključki simpozija Zaključki simpozija
68.811 Zbornik prispevkov simpozija Zbornik 30 let hiva v Sloveniji
69.012 Kliping objavljenih prispevkov o simpoziju Kliping